Outsourcing sprzedaży

Outsourcing zespołów sprzedażowych

 Outsourcing sprzedaży, outsourcingu przedstawicieli handlowych, outsourcing sił sprzedaży, outsourcing handlowców, outsourcing zespołów sprzedażowych

Outsourcing - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Coraz częściej firmy zwracają uwagę na bardzo ważne aspekty outsourcingu, które wpływają w znaczny sposób na jakość pracy, ale także na duże oszczędności związane z jego wprowadzeniem. Do najważniejszych korzyści związanych z wydelegowaniem procesów na zewnątrz należą przede wszystkim:

 • obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (pracownicy, powierzchnia biurowa, urządzenia)
 • gwarantowana pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania
 • dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych
 • zwiększenie efektywności i wydajności
 • niezawodny i bezpieczny system danych
 • odciążenie firmy i możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań.
 • płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę, nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę obsługiwaną przez outsourcing.
 • umowa z firmą outsourcingowa to więcej niż zatrudnienie pojedynczego fachowca. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów. - efektywne wykorzystanie czasu pracy. W przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na etacie firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele.
 • realizacja procesu rekrutacji na podstawie własnej, rozbudowanej bazy kandydatów oraz przy pomocy zasobów zewnętrznych.
 • outsourcing sprzedaży to przejęcie pełnej odpowiedzialności za sprawy kadrowo płacowe zespołów sprzedażowych.
 • kompleksowe zarządzanie flotą samochodową, komputerami przenośnymi i telefonami (palmtopami). -zastosowanie sprawdzonych i efektywnych metod rozwoju umiejętności sprzedażowych i menedżerskich zespołu obsługującego projekt - płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę, nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania

outsourcing, outsourcing sprzedaży,animacja sprzedaży, outsourcing sił sprzedaży, outsourcing sprzedażowy, animator sprzedaży, animacja sprzedaży sieciowej, animacje sprzedaży, outsourcing sprzedaży b2b, outsourcing pracowniczy