Banki i Usługi Bankowe - Opis działań w sektorze Bankowym i Finansowym

BRANŻA BANKOWA 

Niektóre banki nie korzystają z outsourcingu, ale wiele jest takich, dla których współpraca z zewnętrznymi partnerami jest częścią strategii. Wiele zadań realizowanych przez banki zlecane jest Firmom Outsourcingowym, począwszy od ochrony banków, poprzez produkcję kart kredytowych, dostawę wszelkich materiałów eksploatacyjnych do placówek i centrali, proces windykacyjny do zarządzania nieruchomościami i bankomatami włącznie.  Jedną z dziedzin, która również coraz częściej zlecana jest firmom zewnętrznym to działania merchandisingowe w oddziałach ? czyli tzw. Merchandising bankowy. Przekonanie, że wystarczy zaoferować usługę za odpowiednią cenę, by ją sprzedać, odeszło w przeszłość. Wykorzystanie oddziału bankowego jako narzędzia komunikacji marketingowej i wizerunkowej staje się standardem.  Z badań wynika jednak, że zarządzanie ekspozycją znajduje się raczej na podstawowym poziomie - większość działań realizowanych jest za pomocą samodzielnej instalacji materiałów przez pracowników banków. Działania takie powodują odciągnięcie pracowników od ich podstawowych zadań. Rosnąca konkurencja jak i coraz większe wymagania klientów, każą Bankom przekazywać wszystkie działania merchandisingowe wyspecjalizowanym firmom, które za pomocą własnych struktur będą realizować strategię merchandisingową banku. Zlecenie tego zadania naszej firmie zapewni Państwu:

  • systematyczne wizytowanie oddziałów i utrzymanie ustalonych standardów merchandisingowych,
  • dbałość o estetykę ekspozycji,
  • szybką wymianę zniszczonych i zużytych materiałów informacyjnych,
  • błyskawiczną aktualizację akcji promocyjnych banku,
  • uzupełnianie braków materiałów przeznaczonych dla klienta, np. ulotek,
  • optymalizację w zakresie określania ilości materiałów potrzebnych do danej akcji,
  • pomoc przy ustalaniu optymalnych wariantów merchandisingu w zależności od wielkości i parametrów oddziału.

Jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie dostosować się do specyfiki wszystkich oddziałów i wypracować system w pełni dopasowany do Państwa potrzeb. Wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania, które w krótkim czasie przyniosą zamierzone efekty.

Outsourcing - branża bankowa