FMCG - Opis działań w sektorze FMCG

FMCG KANAŁ NOWOCZESNY I TRADYCYJNY

KANAŁ TRADYCYJNY

 • wprowadzamy zespół PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH wraz z REGIONALNYMI KIEROWNIKAMI SPRZEDAŻY
 • wyposażamy ludzi w niezbędne narzędzia
 • wraz z klientem dobieramy odpowiednie hurtownie w terenie
 • odwiedzamy w ciągu 3 miesięcy około 30.000 punktów sprzedaży detalicznej
 • towar sprzedajemy z samochodu za gotówkę, bądź działamy na zasadzie pozyskiwania zamówień i przekazywania ich lokalnym dystrybutorom
 • regularnie raportujemy swoją pracę
 • w zależności od potrzeb powtarzamy ten cykl wielokrotnie

 PRZYKŁADOWY PROJEKT

Klient branży cukierniczej właśnie wchodził na rynek ze swoimi nowymi pralinami. Niestety jego stały zespół sprzedażowy nie był w stanie dotrzeć do wszystkich punktów sprzedaży detalicznej, stąd zatrudnił siły zewnętrzne. Na przestrzeni 3 miesięcy grupa 20 Przedstawicieli Handlowych odwiedziła 30.000 PSD wprowadzając w połowie z nich nowe praliny. Chcąc utrwalić w świadomości klienta nową markę powtórzono cały cykl osiągając na wyjściu ponad 70% skuteczność, obroty w kanale tradycyjnym na tym produkcie były takie same jak w kanale nowoczesnym, a oszczędności w porównaniu z zatrudnieniem tej samej struktury w ramach firmy klienta stanowiły blisko połowę kwoty wydanej na usługi agencji.

 KANAŁ NOWOCZESNY

 • wprowadzamy zespół PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH wykonujących również obowiązki Merchandisera
 • wyposażamy nasz zespół w niezbędne do pracy narzędzia
 • odwiedzamy minimum raz w tygodniu wszystkie podległe hale sprzedażowe wykonując w nich standardowe działania handlowe i merchandisingowe
 • uzupełniamy braki towarowe na półce, egzekwujemy ustalenia centralne, podtrzymujemy dobre relacje z kierownikami stoisk, robimy zamówienia przesyłając je do dystrybutorów, bądź pilnujemy składania zamówień centralnych, zawieszamy materiały ekspozycyjne, dbamy o jakość i ilość ekspozycji, wielokrotnie wypierając inne marki poprzez zajmowanie wolnych, dodatkowych miejsc na półkach, budujemy okresowe, dodatkowe ekspozycje, etc.
 • przekazujemy na bieżąco raporty do naszego klienta, raportując również działania konkurencji

PRZYKŁADOWY PROJEKT

 Klient chciał poprawić widoczność i dostępność swoich produktów w wielko powierzchniowych halach sprzedażowych, jednocześnie minimalizując koszta związane z zatrudnieniem dodatkowej struktury w ramach swojej firmy. Merchandiserzy z firm zewnętrznych oraz pracujący na halach w zwiąku z ciągłą rotacją personelu a także brakiem profesjonalnego przeszkolenia handlowego nie byli w stanie zapanować nad stałą dostępnością towaru, a sprzedaż w związku z ciągłymi brakami towarowymi ciągle spadała. Zatrudniono w związku z tym firmę outsourcingową świadczącą usługę MERCHANDISING PLUS. Doradcy handlowi prowadzili regularne działania w podległych sobie placówkach zarówno sprzedażowe jak i merchandisingowe po 3 miesiącach uzyskując 100% obecność zalistowanych produktów na półce w ponad 70% placówek, po kolejnych 6 miesiącach osiągnęli ten sam efekt w ponad 90% hal

Firma outsourcingowa została Sales Forcem klienta na kolejne miesiące utrzymując osiągnięty poziom dostępności towaru i znacznie zwiększając zyski w kanale nowoczesnym. W porównaniu do wcześniejszej struktury klienta współpraca z firmą outsourcingową pozwoliła na blisko 50% oszczędności środków wydawanych na utrzymanie dotychczasowych zasobów ludzkich.