Outsourcing Sprzedaży - outsourcing sprzedaży

  (+48) 661 016 666

 

W ramach outsourcingu sprzedaży oferujemy zatrudnienie i obsługę administracyjną profesjonalnie dobranego zespołu sprzedażowego, wyposażenie pracowników w narzędzia pracy, profesjonalny nadzór, podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia.

Outsourcing sprzedaży - Korzyści wynikające z outsourcingu sprzedaży

Outsourcing zespołów sprzedażowych (outsourcing sprzedaży) pozwala przede wszystkim zoptymalizować koszy zatrudnienia,
pozyskać sprawdzony najbardziej odpowiedni personel, rekrutowany pod kątem konkretnego zadania, dopasowany do specyfiki branży i produktu. 

 • obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (pracownicy, powierzchnia biurowa, urządzenia) 
 • gwarantowana pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania
 • dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych
 • zwiększenie efektywności i wydajności
 • niezawodny i bezpieczny system danych
 • odciążenie firmy i możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań.
 • płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę, nie ma potrzeby
  natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę
  obsługiwaną przez outsourcing.
 • umowa z firmą outsourcingowa to więcej niż zatrudnienie pojedynczego
  fachowca. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem
  korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz
  danych oraz z porad innych ekspertów.  
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy. W przeciwieństwie do pracownika
  zatrudnionego na etacie firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy
  jest coś do zrobienia. Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje
  taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele.
 • realizacja procesu rekrutacji na podstawie własnej, rozbudowanej bazy kandydatów oraz przy pomocy zasobów zewnętrznych.
 • outsourcing sprzedaży to przejęcie pełnej odpowiedzialności za sprawy kadrowo płacowe zespołów sprzedażowych.
 • kompleksowe zarządzanie flotą samochodową, komputerami przenośnymi i telefonami (palmtopami).  -zastosowanie sprawdzonych i efektywnych metod rozwoju umiejętności sprzedażowych i menedżerskich zespołu obsługującego projekt  - płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę, nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania


Outsourcingu sprzedaży jest jednym ze sposobów zwiększenia efektywności firmy. Jest to widoczne na przykładzie firm korzystających z outsourcingu. Istnieje jednak wiele obaw przed wdrażaniem i stosowaniem tego  narzędzia. Obecnie outsourcing jest jedną z ważniejszych i dających duże korzyści metodologii biznesowych, ponieważ umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie możliwości, oraz pozwala szybko, efektywnie i optymalnie reagować na potrzeby klientów. Outsourcing sprzedaży, dzięki wdrożeniu wyspecjalizowanych zespołów sprzedażowych pozwala wykonać powierzone zadania wydajniej i skuteczniej, niż gdyby odbywało się to w ramach wewnętrznych struktur firmy.  Outsourcing sprzedaży pozwala firmie skupić się głównej działalności.  


Rodzaje i modele outsourcingu

Outsourcing oferuje szanse zastosowania jego
strategicznych wariantów i jego terminu można używać dla określenia wielu
modeli i rodzajów różniących się od siebie, z których każdy ma inne wymogi
wyznaczające optymalne rozwiązania. więcej >>

Outsourcing Sprzedaży, Outsourcing Sił Sprzedaży, Outsourcing Zespołów Sprzedażowych, Wsparcie sprzedaży, Sprzedaż zewnętrzna, Sales Force


outsourcing sprzedaży

istota outsourcingu

rodzaje i modele outsourcingu