Outsourcing Sprzedaży - outsourcing sprzedaży

  (+48) 661 016 666

 

W ramach outsourcingu sprzedaży oferujemy zatrudnienie i obsługę administracyjną profesjonalnie dobranego zespołu sprzedażowego, wyposażenie pracowników w narzędzia pracy, profesjonalny nadzór, podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia.

Outsourcing sprzedaży - Korzyści wynikające z outsourcingu sprzedaży

Outsourcing zespołów sprzedażowych (outsourcing sprzedaży) pozwala przede wszystkim zoptymalizować koszy zatrudnienia,
pozyskać sprawdzony najbardziej odpowiedni personel, rekrutowany pod kątem konkretnego zadania, dopasowany do specyfiki branży i produktu. 

 • obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (pracownicy, powierzchnia biurowa, urządzenia) 
 • gwarantowana pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania
 • dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych
 • zwiększenie efektywności i wydajności
 • niezawodny i bezpieczny system danych
 • odciążenie firmy i możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań.
 • płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę, nie ma potrzeby
  natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę
  obsługiwaną przez outsourcing.
 • umowa z firmą outsourcingowa to więcej niż zatrudnienie pojedynczego
  fachowca. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem
  korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz
  danych oraz z porad innych ekspertów.  
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy. W przeciwieństwie do pracownika
  zatrudnionego na etacie firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy
  jest coś do zrobienia. Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje
  taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele.
 • realizacja procesu rekrutacji na podstawie własnej, rozbudowanej bazy kandydatów oraz przy pomocy zasobów zewnętrznych.
 • outsourcing sprzedaży to przejęcie pełnej odpowiedzialności za sprawy kadrowo płacowe zespołów sprzedażowych.
 • kompleksowe zarządzanie flotą samochodową, komputerami przenośnymi i telefonami (palmtopami).  -zastosowanie sprawdzonych i efektywnych metod rozwoju umiejętności sprzedażowych i menedżerskich zespołu obsługującego projekt  - płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę, nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania
Outsourcingu sprzedaży jest jednym ze sposobów zwiększenia efektywności firmy. Jest to widoczne na przykładzie firm korzystających z outsourcingu. Istnieje jednak wiele obaw przed wdrażaniem i stosowaniem tego  narzędzia. Obecnie outsourcing jest jedną z ważniejszych i dających duże korzyści metodologii biznesowych, ponieważ umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie możliwości, oraz pozwala szybko, efektywnie i optymalnie reagować na potrzeby klientów. Outsourcing sprzedaży, dzięki wdrożeniu wyspecjalizowanych zespołów sprzedażowych pozwala wykonać powierzone zadania wydajniej i skuteczniej, niż gdyby odbywało się to w ramach wewnętrznych struktur firmy.  Outsourcing sprzedaży pozwala firmie skupić się głównej działalności.

Czym jest Outsourcing sprzedaży?

Outsourcing sprzedaży to praktyka polegająca na zlecaniu firmie zewnętrznej, części lub całości procesu sprzedaży produktów lub usług, 
Firma zewnętrzna przejmuje zatrudnienie obsługę administracyjną, wyposażenie pracowników w narzędzia pracy, zapewni profesjonalny nadzór. Firma korzysta z usług specjalistów w zakresie sprzedaży, którzy działają na rzecz firmy zlecającej, ale nie są bezpośrednio zatrudnieni przez tę firmę.
Outsourcing sprzedaży może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb i celów


Rodzaje i modele outsourcingu

Outsourcing oferuje szanse zastosowania jego
strategicznych wariantów i jego terminu można używać dla określenia wielu
modeli i rodzajów różniących się od siebie, z których każdy ma inne wymogi
wyznaczające optymalne rozwiązania. więcej >>

Outsourcing Sprzedaży, Zespoły sprzedażowe, Outsourcing Sił Sprzedaży, Outsourcing Zespołów Sprzedażowych, Wsparcie sprzedaży, Sprzedaż zewnętrzna, Sales Force


outsourcing sprzedaży

istota outsourcingu

rodzaje i modele outsourcingu