Pytania i odpowiedzi

1.       Posiadamy własne siły sprzedaży. W jaki sposób współpraca z Państwem (skorzystanie z outsourcingu sprzedaży) mogłaby wpłynąć na wzrost naszych udziałów w rynku (FMCG)?

Wiele firm współpracujących z nami jest w podobnej sytuacji. Dodatkowi handlowcy pokrywają tzw. "białe plamy", czyli docierają do punktów, które nie są regularnie serwisowane przez wewnętrzne siły sprzedaży. Każdy dodatkowy handlowiec jest w stanie dotrzeć miesięcznie do około 400 punktów. Jest to wartość dodana w każdym aspekcie działań firm: sprzedaż, budowa dystrybucji, merchandising itp.?

 outsourcing sprzedaży


2.       Gdzie się kryją oszczędności przy korzystaniu z firm outsourcingowych?

Każdy handlowiec zatrudniony bezpośrednio w strukturach Firm generuje określone koszty związane z całą obsługą jego funkcjonowania. Koszty to wyposażenie go w odpowiednie narzędzia pracy, serwis tych narzędzi, dodatkowe osoby zajmujące się tym wszystkim. W przypadku sił zewnętrznych całość leży po naszej stronie. Koszt jednego pracownika, który ponosi firma zlecająca usługę, jest zdecydowanie niższy niż w pierwszym przypadku. Im więcej handlowców tym większe oszczędności?

 outsourcing sprzedaży, outsourcing sił sprzedaży


3.       Na jaki okres można podpisać z Państwem umowę?

Umowy podpisywane z naszymi klientami dopasowane są do oczekiwań naszych klientów. W zależności od tego jakie cele chcą osiągnąć. Nie ma minimum co tego aspektu?

 outsourcing sprzedaży

4.       Nie jesteśmy pewni czy współpraca z firmą zewnętrzną przyniesie oczekiwane efekty. Jak to sprawdzić przed podjęciem długofalowej współpracy.

Klienci niepewni efektów końcowych w większości przypadków decydują się na np. 3-miesięczny okres testowy. Dopiero po tym okresie podejmują decyzje dotyczące dalszej współpracy?

 outsourcing sprzedaży, outsourcing sił sprzedaży


5.      Jakie branże korzystają z usług firm zewnętrznych?

Krótko można byłoby odpowiedzieć,  że w każdej z branż można znaleźć miejsce dla outsourcingu. Na dzień dzisiejszy branże, które w największym stopniu wykorzystują współpracę z firmami zewnętrznymi to: FMCG, firmy farmaceutyczne, banki, producenci artykułów przemysłowych. Coraz częściej firmom zewnętrznym zlecane są usługi dotyczące księgowości, szkoleń, archiwizacji dokumentów czy sprzątania biur czy hal produkcyjnych?

 

6.      Jaka jest różnica w kosztach przy zatrudnieniu przedstawiciela handlowego z Firmy Zewnętrznej w porównaniu z tradycyjną formą zatrudnienia?

W zależności od specyfiki projektu koszt zatrudnienia przedstawiciela handlowego poprzez Firmę Zewnętrzną to około 60% kosztów poniesionych przy zatrudnieniu klasycznym.

 

7.      Dla jakich firm rekomendowane jest korzystanie z zewnętrznych sił sprzedaży (outsourcingu sprzedaży)?

Dla wszystkich firm niezależnie od wielkości czy czasu funkcjonowania na rynku. Np. nowa Firma, która dopiero wchodzi na rynek ze swoimi produktami korzystając z outsourcingu otrzymuje na samym starcie doświadczony zespół sprzedażowy i korzysta z licznych doświadczeń firmy outsourcingowej. Opcja taka pozwala na szybkie i bezproblemowe wprowadzenie produktu na półki. W tym trudnym dla Firmy okresie, może ona skoncentrować się w 100%  na innych działaniach związanych np. z produkcją czy logistyką.

 

8.      W Jakie narzędzia wyposażeni są  handlowcy z Firm Zewnętrznych?

We wszystkie niezbędne do wykonania określonych zadań.

 

9.      Czym wyróżnia się handlowiec z Firmy Zewnętrznej?

Przede wszystkim doświadczeniem uzyskanym w pracy z różnymi produktami i klientami, przy różnego rodzaju projektach, czasami bardzo się od siebie różniących. Są to handlowcy, którzy wyróżniają się kreatywnością wykorzystywaną do skutecznej realizacji założonych celów i zadań.