Branża Farmaceutyczna - Opis działań w Branży Farmaceutycznej

BRANŻA FARMACEUTYCZNA

  • Dostarczamy "świeżych" sił do realizacji ważnych projektów
  • Wspieramy marketingowo część preparatów, które nie pasują do podstawowego portfolio firmy farmaceutycznej
  • Wprowadzamy na rynek nowe leki
  • Zatowarowujemy apteki
  • Docieramy do lekarzy nie będących w targecie etatowych przedstawicieli medycznych
  • Wykonujemy wszelkiego rodzaju ankiety
  • Implementujemy materiały informacyjne w aptekach, przychodniach, szpitalach
  • Zapewniamy zastępstwa za etatowych przedstawicieli medycznych np. w przypadku urlopów macierzyńskich
  • Otaczamy pełną opieką leki OTC (budowa dystrybucji numerycznej, merchandising, sprzedaż, dbałość o estetykę i "efektywność" ekspozycji, budowa ekspozycji dodatkowych, minimalizacja OOS) zarówno w handlu nowoczesnym jak i tradycyjnym

PRZYKŁADOWY PROJEKT

Jedna z firm farmaceutycznych, pomimo posiadania etatowych Przedstawicieli Medycznych, docierała i realizowała zadania zaledwie w 40% grupie potencjałowych lekarzy. W pewnym momencie zadali sobie pytanie co zrobić aby zwiększyć Swoją skuteczność? Pierwszy pomysł - bardzo kosztowny - to rozbudowa własnych struktur poprzez zatrudnienie kolejnej grupy Przedstawicieli Medycznych. Po analizie finansowej szybko zrezygnowano z tego pomysłu. Biorąc przykład z konkurencji zdecydowali się na współpracę z Firmą Outsourcingową. Zatrudnili przy okazji realizacji priorytetowego projektu dodatkowe 50 osób - w najbardziej potrzebujących regionach kraju. Każdy z dodatkowych Przedstawicieli dociera miesięcznie do około 180, dotąd nie odwiedzanych lekarzy. W skali całego kraju daje to miesięcznie ok 9000 lekarzy, których systematyczne wizytowanie ma znaczący wpływ na wzrost obrotów firmy, przy zdecydowanie mniejszym nakładzie finansowym.