Outsourcing sprzedaży - istota outsourcingu

ISTOTA OUTSOURCINGU

Obecnie przedsiębiorstwa stają przed koniecznością zmian, muszą poprawić efektywności funkcjonowania, aby zapewnić rozwoju firmy oraz osiągnąć sukces rynkowy. Wzrastająca konkurencyjność oraz presja rynku sprawiają, że przedsiębiorstwa nie są w stanie powiązać ze sobą wszystkich procesów w każdym obszarze funkcjonowania.

, w wyniku, czego nasuwa się pytanie, czy konieczne jest wykonywanie wszystkich funkcji we własnym zakresie, czy korzystniejsze będzie skorzystanie z usług wyspecjalizowanych organizacji, po to, aby skoncentrować się na tym, co firma potrafi robić najlepiej, najprościej mówiąc zastosować outsourcing.

Podobnie jak podczas budowy zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, projektanci korzystają z gotowych i sprawdzonych i niezawodnych podzespołów, produkowanych przez wyspecjalizowane w danej dziedzinie firmy. Silnik, układy elektroniczne
, nawet ogumienie wymaga wielu lat badań i testów, aby na rynek trafił produkt niezawodny o najwyższych parametrach. Np. producent samochodów nie byłby w stanie w zadowalająco krótkim czasie samodzielnie produkować wszystkie elementy pojazdu.
Outsourcing (outside resource using) oznacza wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Zazwyczaj definiowany bywa, jako przedsięwzięcie, polegające na wydzieleniu ze struktury firmy  realizowanych przez nią funkcji i przekazanie do realizacji innym wyspecjalizowanym podmiotom. Firmy nieustannie stają przed decyzjami czy poszerzać swoje zasoby, aby wytworzyć produkt lub usługę samodzielnie, czy kupić gotowe od podmiotu zewnętrznego.

    We wszystkich jednak ujęciach outsourcing dąży do skoncentrowania się organizacji na działalności kluczowej, która decyduje o przewadze konkurencyjnej oraz szansach rozwoju.     Outsourcing sprzedaży, outsourcing zespołów sprzedażowych, outsourcing IT  outsourcing usług.