Aktualności - Aktualności dotyczące naszej firmy, rynku, outsourcingu i innych aspektów naszej działalności

OUTSOURCING ZYSKUJE NA SILE

Opublikowano: 2016-08-15 (07:27:48)
Wróć do listy

Zdecydowana większość (87%) ankietowanych reprezentujących klientów outsourcingu uważa, że dostarcza on korzyści zakładanych w planach biznesowych. Ponadto, tak mocno wszedł on w krwiobieg gospodarczy, że 91% klientów - zarówno zadowolonych, jak i niezadowolonych z outsourcingu - twierdzi, że ponownie z takich usług będzie korzystać.

Najważniejsze powody, dla których firmy decydują się na outsourcing, to:

  • niższe koszty (76%),
  • dostęp do utalentowanych pracowników (70%),
  • przekazanie zadań nie będących głównym obszarem aktywności firmy specjalistom (63%),
  • wzrost elastyczności modelu biznesowego (56%),
  • poprawa stosunków z klientami (42%),
  • rozwijanie nowych produktów i usług (37%),
  • ekspansja geograficzna (33%).

Autorzy raportu przewidują wzrost znaczenia outsourcingu. Wielu (53%) ankietowanych przekazuje na zewnątrz także najważniejsze (w opinii ankietowanych) obszary działalności i zjawisko to ma się nasilać. Widoczna jest tendencja do przekazywania zewnętrznym usługodawcom kolejnych elementów w danym obszarze. Na przykład firmy, które przekazały już na zewnątrz obsługę płatności, obecnie decydują się także na outsourcing budżetowania, prognoz finansowych, raportowania.

Najczęściej przekazywane na zewnątrz są usługi IT (57%). Ale IT dość szybko traci udział na rzecz takich strategicznych obszarów jak produkcja/dostawa najważniejszych produktów i/lub usług czy badania i rozwój. Ogółem, 70% firm - w formie zewnętrznej usługi - realizuje działanie, które obiektywnie uznać można za element strategiczny: 53% produkcję kluczowych produktów i/lub dostarczanie usług, 33% - sprzedaż i marketing, 32% - badania i rozwój, podnoszenie innowacyjności. Szczególnie szybko mają się w ciągu najbliższych pięciu lat rozwijać outsourcing produkcji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Zewnętrzna obsługa działów badawczo-rozwojowych będzie najczęściej stosowana przez firmy w sektorach IT, mediów oraz telekomunikacyjnym.
Szymon Augustyniak, CIO, 2007 (więcej: http://www.cxo.pl/news/113394.html).

outsourcing sprzedaży

źródło:http://www.iai-shop.com