Aktualności - Aktualności dotyczące naszej firmy, rynku, outsourcingu i innych aspektów naszej działalności

Tajemniczy klient zbada placówki z sądową korespondencją

Opublikowano: 2015-10-25 (20:45:00)
Wróć do listy


W przetargu na przesyłki sądowe doszło do niespotykanej sytuacji, a minaowicie PGP i Poczta Polska, (dotychczasowi konkurenci) wystąpili po tej samej stronie, wspólnie domagając się doprecyzowania specyfikacji. 

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przed operatorem, dostarczającym sądową korespondencję przesyłki: 

  • mają być wydawane w miejscu "zapewniającym bezpieczeństwo tajemnicy korespondencji oraz powagę odbioru korespondencji sądowej" 
  • musi to się odbywać przy osobnym stanowisku oddzielonym od wszelkich innych czynności. Placówki mają być też dostępne dla niepełnosprawnych. 

Kontrola wymagań stawianych przed operatorem będzie wykonana po złożeniu oferty, ale przed zawarciem umowy. Zazwyczaj taka weryfikacja odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów, ale w tym przypadku kontrolerzy będą odwiedzać konkretne miejsca.

Po pierwszym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wydanym jeszcze w czerwcu organizator przetargu, czyli Centrum Zakupów dla Sądownictwa, doprecyzował sposób kontroli. Zgodnie z nową treścią specyfikacji ?weryfikacja będzie polegała na terenowej kontroli 70 wybranych losowo placówek pocztowych?. PGP uznała, że nadal nie zna jednak kluczowych zasad weryfikacji, dlatego złożyła kolejne odwołanie. I tu zdarzyła się rzecz bez precedensu, gdyż poparła je Poczta Polska. Ona również uznała, że zasady kontroli placówek powinny być doprecyzowane.

? Chcieliśmy po prostu wiedzieć, według jakich kryteriów będzie przebiegała ta weryfikacja, czy będą one obiektywne i jednakowe dla wszystkich wykonawców. Już sam fakt, że nasza konkurencja przystąpiła do tego postępowania odwoławczego po naszej stronie, potwierdza, że jest to istotne nie tylko dla nas ? wyjaśnia Krystian Szostak, członek zarządu spółki InPost współpracującej z PGP.

Izba wzięła pod uwagę, że odwołujący sformułował w nim żądanie dotyczące modyfikacji specyfikacji jedynie w sposób ogólny, nie przedstawiając konkretnych propozycji procedury weryfikacji placówek w terenie. Izba w tym zakresie nie może zastąpić ani strony odwołującej, ani też działać czynnie za zamawiającego ? relacjonuje Justyna Tomkowska, rzecznik prasowy KIO.

Zdaniem składu orzekającego wspólne wystąpienie obydwu kandydatów osłabiło tylko argumenty.

Jak wynika z wypowiedzi zamawiającego podczas rozprawy, sporna kontrola ma przebiegać z wykorzystaniem instytucji tajemniczego klienta. Operatorzy nie będą więc wiedzieć, że dana placówka jest sprawdzana przez anonimową osobę. Dowiedzą się o tym dopiero po wystawieniu oceny przez CZdS.